Kurs

Ny i offentlig hälso- och sjukvård – juridiken att ha koll på

Ny i offentlig hälso- och sjukvård – juridiken att ha koll på

Om kursen

Hälso- och sjukvården regleras i ett omfattande regelverk som kan liknas vid ett lapptäcke, där lagstiftningarna både kompletterar och går in i varandra. I denna kurs får du en samlad genomgång av de viktigaste lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården. Syftet med utbildningen är att ge dig som vårdpersonal eller dig som på annat sätt kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens regelverk i den offentliga sektorn en gedigen bas att stå på när juridiska frågor uppstår inom vården.

Utbildningen innehåller en konkret och praktiskt orienterad genomgång av relevanta regler som med exempel från verkligheten och praxis ger deltagarna en metod för att kunna hantera olika aktuella juridiska frågeställningar i det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården utifrån aktuell yrkesroll.

Programpunkter

 • Genomgång av hälso- och sjukvårdslagstiftningens struktur
 • Vårdgivarens och vårdpersonalens juridiska ansvar
 • Patientens och dess närståendes rättigheter
 • Patientsäkerhet och kvalitetssäkring
 • Dokumentation och journalföring
 • Inre sekretess – journalåtkomst
 • Tystnadsplikt, offentlighet och sekretess
 • Anmälningsskyldighet
 • Utfärdande av intyg
 • Tillsynsmyndigheter och sanktioner

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ny i offentlig hälso- och sjukvård – juridiken att ha koll på

Tillfälle: den 23 april 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ny i offentlig hälso- och sjukvård – juridiken att ha koll på

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ny i offentlig hälso- och sjukvård – juridiken att ha koll på

Tillfälle: den 2 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ny i offentlig hälso- och sjukvård – juridiken att ha koll på

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ny i offentlig hälso- och sjukvård – juridiken att ha koll på

Tillfälle: den 11 februari 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ny i offentlig hälso- och sjukvård – juridiken att ha koll på

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023