Logga in

Glömt ditt lösenord?

Hälso- och sjukvårdsrätt

Hälso- och sjukvårdsrätt handlar om att säkerställa en god vård. Rättsområdet innehåller regelverk som bland annat anger patienters rättigheter, vårdens skyldigheter, vem som fattar beslut om olika åtgärder och hur sjukvården ska vara organiserad.

Grunden för hälso- och sjukvården

I hälso- och sjukvårdslagstiftningen får flera principer genomslag. Enligt människovärdesprincipen ska ingen människa värderas högre eller lägre än någon annan, utan alla ska behandlas lika. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har störst behov av vård. Kostnadseffektivitetsprincipen för med sig att vården bör göra en rimlig avvägning mellan kostnader och nytta för olika insatser.

Skyldigheter som vårdgivare och rättigheter som patient

Hälso- och sjukvårdsrätten reglerar å ena sidan vårdgivarens skyldigheter och å andra sidan patientens rättigheter. Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet ska göra det så att kraven på god vård uppfylls, bland annat genom att vården som ges ska vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet och vara lätt tillgänglig. Patienten har rätt till information om sin vård och ska få välja det vårdalternativ han eller hon föredrar.

Tvångsvård

Sjukvården bygger på frivillighet – vård ska bara ges om patienten faktiskt vill ha den. I vissa situationer kan det dock vara motiverat att ge vård trots att personen inte ger sitt samtycke. Hälso- och sjukvårdsrätten innehåller en noggrann reglering av tvångsvård av bland annat personer med allvarlig psykisk störning eller svåra missbruksproblem.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

För dig som arbetar med hälso- och sjukvårdsrätt

Oavsett om du jobbar inom regional, kommunal eller privat hälso- och sjukvård är JP Infonet ditt kompletta juridiska stöd. Nedan ser du en överblick av våra tjänster inom hälso- och sjukvårdsrätt, men vi vill särskilt slå ett slag för informationstjänsten JP Sjukvårdsnet. Där har vi samlat relevanta lagar, viktiga avgöranden från domstolar och tillsynsmyndigheter, lagkommentarer och vägledande dokument, så att du enkelt får tillgång till allt juridiskt material du behöver.

Våra jurister och experter bevakar rättsområdet samt skriver referat och djupgående analyser av de viktigaste avgörandena och rättsfrågor som hjälper dig vid handläggning och beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsrätt.