Logga in

Glömt ditt lösenord?

IT-rätt

IT-rätt är ett juridiskt begrepp som inkluderar allt avseende informationsteknik (IT) och spänner över flera olika rättsområden som exempelvis avtalsrätt, köprätt, upphovsrätt och förvaltningsrätt. IT-rätt som begrepp är ännu inte definierat i lagstiftningen eller i rättstillämpningen, men rör allt från användning av datorer och internet vid hantering av information, till telekommunikation och olika slags medieformer.

IT-rätt innefattar även frågor gällande informationssäkerhet, behandling av personuppgifter, företagshemligheter, offentlighet och sekretess med mera. IT-rättsliga ärenden kan exempelvis avse frågor om licenser, outsourcing, domännamn och onlinetjänster.

Som stöd i ditt arbete med IT- och dataskyddsfrågor erbjuder vi tjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, fri frågeservice för frågor om GDPR samt blanketter och checklistor. Vi strävar efter att vara en samarbetspartner i alla led och ger därför vägledning även via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning inom området IT-rätt.