Kurs

Barnrätten i hälso- och sjukvården

Barnrätten i hälso- och sjukvården

Om kursen

Vårdpersonal behöver dagligen göra olika ställningstaganden som kan bli särskilt komplicerade om patienten är ett barn.

I denna kurs får du en gedigen genomgång av de frågeställningar som kan aktualiseras när barn är i hälso- och sjukvården, som patienter eller som närstående. Det kan vara frågor såsom: Får ett barn som patient bestämma över sin egen hälso- och sjukvård och får ett barn ens söka vård själv, utan att vårdnadshavare informeras? Vad gäller sedan om barnets vårdnadshavare begär att få del av uppgifter om den vård som barnet fått? Om barnet är placerat av socialtjänsten, vem bestämmer då? Vilket stöd har barn som anhöriga rätt till? På vilket sätt ska barnets egna åsikter beaktas?

Med juridiken i fokus behandlas frågor om samtycke till vård av barn, sekretess gentemot vårdnadshavare, barns egen beslutskompetens och barn som är beslutsoförmögna, vårdens informationsskyldighet, barnets bästa och barns delaktighet ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

Utbildningen innehåller en konkret och praktiskt orienterad genomgång av hälso- och sjukvårdens regelverk kopplat till barns rätt och Barnkonventionen.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till dig som vårdpersonal eller chef i hälso- och sjukvården som på något sätt möter barn. Kursen är även relevant för dig som på annat sätt arbetar med barnfrågor inom hälso- och sjukvården i en roll som tjänsteman, handläggare, jurist, förtroendevald eller en annan roll där behov finns att hantera frågeställningar avseende barnrätt i hälso- och sjukvården.

Programpunkter

 • Kort genomgång av hälso- och sjukvårdslagstiftningens struktur
 • Särskilda regler med koppling till barns rätt i hälso- och sjukvården
 • Barn och barns ställföreträdare
 • Barnets bästa och delaktighet i vården
 • Barns beslutskompetens – beslutsoförmögna barn
 • Sekretess gentemot vårdnadshavare
 • Journalföring och dokumentation kopplat till barnrättsliga frågeställningar
 • Placerade barn i hälso- och sjukvården
 • Barn som anhöriga

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Barnrätten i hälso- och sjukvården

Tillfälle: den 10 juni 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Barnrätten i hälso- och sjukvården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Barnrätten i hälso- och sjukvården

Tillfälle: den 3 december 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Barnrätten i hälso- och sjukvården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Barnrätten i hälso- och sjukvården

Tillfälle: den 27 maj 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Barnrätten i hälso- och sjukvården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023