Logga in

Glömt ditt lösenord?

Familjerätt

Alla träffas av juridiska regelverk, inte minst familjer. Äktenskap, samboskap, arv, vårdnad och förmyndarskap är alla juridiska frågor som faller inom området familjerätt. I breda drag handlar familjerätt om den juridik som berör familjen.

Ekonomiska frågor – bodelning och arv

En sida av familjerätten behandlar frågor om ekonomi, mer specifikt hur pengar och föremål ska fördelas när en relation tar slut eller när någon dör. När ett äktenskap eller ett samboskap upphör behöver paret dela upp sitt gemensamma hem i en bodelning, och när någon dör ska dennes egendom gå i arv. Vilken egendom som ska bodelas och hur bodelningen ska gå till regleras i äktenskapsbalken respektive sambolagen. Reglerna för hur egendom går i arv finns i ärvdabalken, som också reglerar hur man skriver ett testamente.

Frågor om barn – vårdnad, boende och umgänge

En annan sida av familjerätten är den som rör frågor om barn. Vem som ska ha vårdnaden om barnen och var de ska bo är frågor som hör till familjerätten och som blir särskilt aktuella om föräldrarna separerar. Rättsområdet behandlar också barns rätt att träffa sina föräldrar genom umgänge. Även adoption är en familjerättslig fråga.

Förmyndare, god man och förvaltare

Till familjerätten räknas också frågor om förmyndarskap. I föräldrabalken regleras inte bara föräldrars förmyndarskap över sina barn, utan också godmanskap och förvaltare. En god man eller en förvaltare är någon som hjälper en person att se efter sin ekonomi. En god man utses bara om personen i behov samtycker till det. En förvaltare har större befogenheter än en god man och kan utses om det inte är tillräckligt med en god man.

Viktiga lagar inom familjerätt

För dig som arbetar med familjerättsliga frågor

JP Infonets informationstjänst JP Familjenet är ett heltäckande stöd för dig som arbetar med familjerättsliga frågor. Tjänsten innehåller lagar, domar och analyser som hjälper dig att fatta rätt beslut. Med vår ämnesguide kan du både överblicka och fördjupa dig i rättsområdet. Dessutom gör vår löpande bevakning av nya rättsfall, lagändringar och nyheter att du alltid kan hålla dig uppdaterad inom familjerätt.