Logga in

Glömt ditt lösenord?

Socialrätt

Socialrätt är ett brett rättsområde som omfattas av social trygghet, inklusive frågor som rör barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, familjerätt, äldreomsorg och mycket mer. Inom detta område är vår expertis djup och vår erfarenhet bred.

Vi strävar efter att tillhandahålla det juridiska stöd och den expertis som behövs för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut, oavsett vilken sektor du arbetar inom – vare sig det är kommunal socialtjänst, myndigheter, rättsväsendet eller privat verksamhet.

Genom våra informationstjänster kan du snabbt och emkelt söka efter relevanta lagar, förarbeten, praxis, vägledande dokument och nyheter inom området. Vi erbjuder även juridisk rådgivning inom socialrätten för att ytterligare stödja dig i ditt arbete. Dessutom tillhandahåller vi ett omfattande webbkursbibliotek inom socialrätt, som ger dig en flexibel, effektiv och lättillgänglig kompetensutveckling.