Kurs

Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Om kursen

Varje kommun ska enligt hälso-​ och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso-​ och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. Det handlar om hemsjukvård och omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Det kommunala hälso-​ och sjukvårdsansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Denna kurs ger dig som deltagare en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning, samverkansregler, vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess i kommunal hälso- och sjukvård behandlas. Du lämnar kursen med en övergripande  kunskap utifrån de lagregler som aktualiseras i den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning.

För vem passar kursen?

Kursen är en grundkurs som ger dig en övergripande genomgång av relevanta lagregler. Den riktar sig till dig som arbetar inom den kommunala hälso-​ och sjukvården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som MAS eller MAR. Kursen passar även dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner och därmed kommer i kontakt med den kommunala vården.

Programpunkter 

 • Intro hälso- och sjukvårdslagstiftningen
  - Vad är kommunal hälso- och sjukvård?
  - Ansvar, ledning, styrning av kommunal vård
  - Ansvarsfördelning kommun-landsting, vårdsamverkan
 • Vårdplanering – SVPL, SIP, lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till kommunal vård
  - Dokumentation vid samverkan
 • Delegering av arbetsuppgifter, läkemedelshantering
  - Journalhantering, inre sekretess
  - Sammanhållen journalföring
 • Sekretess i kommunal hälso- och sjukvård
  - Familjecentraler – sekretess mellan myndigheter

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (3,5/5)

Omdöme om kursen (3,5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Tillfälle: den 10 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Tillfälle: den 10 juni 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023