Kurs

Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Om kursen

Att handlägga ärenden i ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja – eller avslå – ansökningar.

Under kursen går vi igenom regelverket som gäller för ekonomiskt bistånd och den struktur som behövs från att en ansökan kommer in till dess att beslut fattas och får laga kraft. Du får både en systematik, metod och rutiner som underlättar handläggningen och beslutsfattandet. Myndighetsutövningen blir mer rättssäker, dokumentationen underlättas och hanteringen av överklaganden blir smidigare.

Kursen ges i föreläsningsform som till stor del bygger på konkreta problemställningar som är vanliga i er verksamhet, domar och JO-utlåtanden. Frågor samlas ihop efter varje paus för att också komma åt de hinder deltagarna upplever som besvärliga och för att möjliggöra kollegialt lärande.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till handläggare inom kommunen som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Kursen passar dig som är mer erfaren handläggare. En grundkurs finns tillgänglig bland våra webbkurser utan extra kostnad (värde 1200 kr) under en kort period för de som anmäler sig till denna något mer fördjupade kurs.

Programpunkter

  • Kommunens ansvar
  • EU-rätten och ekonomiskt bistånd
  • De lagstadgade förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd. Förarbeten och rättspraxis: Tillgodoses på annat sätt, skälig levnadsnivå
  • Handläggning från A till Ö
  • Efter beslutet, överklaganden
  • Bidragsbrott
  • Sekretess, sekretessbrytande bestämmelser och uppgiftsskyldigheter

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Tillfälle: den 17 maj 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Tillfälle: den 3 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Tillfälle: den 14 januari 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023