Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Semester

 • Allmänt om semesterlagen

  I semesterlagen regleras grunderna för arbetstagares rätt till semester och vilken ersättning som ska utgå under ledigheten. I den här texten kan du läsa mer om de grundläggande reglerna.

 • Semesterns längd – analys

  Huvudregeln är att en arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Från regeln gäller emellertid ett antal undantag. Här kan du läsa mer om vad semesterlagen (1977:480) säger om rätten till ledighet.

 • Förläggning av semesterledighet – analys

  Om inte annat är avtalat bestämmer arbetsgivaren över semesterledighetens förläggning. Arbetstagarna har rätt att få fyra veckors sammanhängande semesterledighet under perioden juni – augusti (huvudsemestern). Detta gäller inte om något annat har överenskommits i kollektivavtal eller i avtal...

 • Sparad semester – analys

  Om en arbetstagare har tjänat in mer än 20 semesterdagar med semesterlön får han eller hon spara de överskjutande dagarna till ett senare år. Den eller de sparade dagarna ska som huvudregel tas ut inom fem år. Semesterdagar får inte sparas under semesterår då arbetstagaren får ut en eller flera...

 • Semesterlön

  Det finns en skillnad mellan rätten till ledighet och rätten till betalning under ledigheten. Arbetstagaren har rätt till semesterlön om sådan har tjänats in under intjänandeåret. Läs mer om beräkningen av semesterlön i denna analys.

 • Semesterersättning

  Om intjänad semesterlön (ordinarie såväl som sparad) inte hinner tas ut innan arbetstagarens anställning avslutas är arbetstagaren istället berättigad till semesterersättning.