Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Diskriminering

  • Bakgrund till diskrimineringslagstiftningen

    Olika regler om mänskliga rättigheter, likabehandling och förbud mot, respektive krav, att motverka och förhindra diskriminering är ett av de snabbast växande rättsområdena i svensk lagstiftning. En pådrivande kraft är Sveriges medlemskap i EU, men även medlemskapen i FN och andra...

  • Lagstiftningens uppbyggnad

    I lagarna finns en genomgående struktur. De innehåller förbud mot diskriminering. Vissa innehåller också regler som ålägger en arbetsgivare eller verksamhetsutövare att arbeta förebyggande mot diskriminering, vilket ofta kallas främja likabehandling. Lagarna har också regler om tillsyn, men...

  • Ansvar

    Reglerna inom diskrimineringsförbudsområdet är av två slag. Dels straffrättsliga, brottsbalken, dels civilrättsliga, de övriga diskrimineringslagarna. De senare innehåller sanktioner som ogiltighet, skadestånd eller i några fall vite.