Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

De anställdas sjukförmåner

Sjuklön

 • Sjuklön

  Avsnittet behandlar arbetsgivarens skyldighet att under vissa förutsättningar betala lön, så kallad sjuklön, till en anställd som är sjukfrånvarande.

Karensdag

 • Karensdag

  Avsnittet tar upp frågorna om karensdag och om särskilt högriskskydd i sjuklönereglerna.

Läkarintyg

 • Läkarintyg

  Det här avsnittet tar upp frågan om läkarintyg från den anställde och vad detta betyder för dennes möjligheter att få sjuklön av arbetsgivaren

Långa sjukskrivningar

 • Långa sjukskrivningar

  Här reder vi ut vad som gäller för längre sjukskrivningar enligt de nya regler som har börjat gälla den 1 juli 2008.

Ersättning vid andra fall än sjukdom

 • Ersättning vid andra fall än sjukdom

  Denna del av handboken tar upp två typer av ersättningen som man kan ha rätt till i vissa speciella fall: smittbärarpenning som man kan ha rätt till när man bär på en smitta utan att vara sjuk och närståendepenning när man vårdar en närstående som är sjuk.

Arbetsskador

 • Arbetsskador

  Avsnittet är en kort redogörelse för reglerna om arbetsskada som innebär att den som skadar sig i arbetet kan få ersättning från försäkringen om arbetsskada.