Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Arbetstid

  • Allmänt om reglerna om arbetstid

    Den faktiska förläggningen av arbetstiden är en fråga som ingår i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren måste dock iaktta lagens begränsningar av hur arbetstid kan förläggas, liksom vad som följer av arbetsmiljölagstiftningen samt eventuell kollektivavtalsreglering och övrigt som är...

  • Arbetstidens förläggning – analys

    Arbetstidslagen reglerar hur arbetstagarnas arbetstid ska förläggas. I lagen finns bland annat bestämmelser om dygnsvila, veckovila, arbetstid för nattarbetare och raster.

  • Arbetstidens omfattning

    Arbetstidslagen reglerar hur lång en arbetsvecka ska vara och sätter upp ramarna för jourtid, övertid, mertid och den sammanlagda arbetstiden. I den här texten kan du läsa mer om vad reglerna innebär.