Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Anställning

 • Anställningens innehåll – analys

  En grundläggande fråga är vad som ger en anställning dess innehåll. I den här analysen kan du läsa mer om vilka regelverk som påverkar en anställning.

 • Anställningsformer – analys

  I den här analysen kan du läsa mer om de olika möjliga formerna för anställning.

 • Anställningsskyddet – vem omfattas?

  Den som räknas som arbetstagare omfattas i regel av skyddet i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Syftet med lagen är att ge arbetstagare ett skydd för anställningen, bland annat mot uppsägningar som inte är sakligt grundade. Här finns också regler om bland annat turordning vid uppsägning,...

 • Omplacering av arbetstagare – analys

  Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet – det kallas för arbetsledningsrätten. Vad som ryms inom arbetsledningsrätten kan dock ge upphov till en del tolkningsproblem. I den här analysen kan du läsa mer om arbetsgivarens möjligheter att mot arbetstagarens vilja omplacera denne till andra...

 • Omreglering av arbetstagares anställningsvillkor

  Arbetsgivaren kan ibland vilja ändra ett eller flera av arbetstagarens anställningsvillkor. I en sådan situation finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på. Läs mer i den här analysen.

 • Parterna i anställningsavtalet

  Flertalet av de arbetsrättsliga lagarna, som till exempel lagen om anställningsskydd och arbetstidslagen, gäller för arbetstagare. Alla som utför arbete är dock inte anställda – och för dessa gäller alltså inte stora delar av det arbetsrättsliga regelverket. I den här texten behandlas...