Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Andra ledigheter

 • Allmänt om andra ledigheter än semester

  Semesterlagen utgör den grundläggande regleringen av arbetstagares rätt till ledighet. Det finns dock fler bestämmelser som ger arbetstagare rätt till ledighet.

 • Föräldraledighet – analys

  Föräldraledighetslagen ger arbetstagare rätt att som förälder vara ledig från sin anställning. I den här texten kan du läsa mer om vilka olika ledighetsformer som finns, hur ledigheten ska förläggas med mera.

 • Ledigt för att prova ny anställning vid sjukdom

  Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete ger en arbetstagare rätt att vara ledig från sitt arbete för att pröva ett annat arbete i samband med längre sjukskrivningar. Ledighetslagens syfte är att underlätta för arbetstagare att kunna prova ett nytt arbete utan...

 • Studieledighetslagen – analys

  Lagen ger arbetstagare rätt till behövlig ledighet för att undergå utbildning. Ledighetens längd är inte begränsad. Det ställs inga krav på utbildningens art annat än att den måste uppfylla vissa krav på planmässighet och förmedla kunskaper i något avseende. Ledigheten får tas ut i hela dagar...