Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Frågor kring det löpande hyresförhållandet

Ändrad inriktning på verksamheten som drivs i lokalen

Hyresgästens skyldighet att vårda lokalen

Hyresgästens ansvar för skador i lokalen

Hyresgästens skyldighet att inte störa andra

Ändringsarbeten i lokalen

Hyresvärden orsakar skada på hyresgästens verksamhet