Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Lokaler och hyra

Allmänt

Uthyrning av lokal i andra hand

Hyresrättens förverkande

 • Hyresrättens förverkande

  Avsnittet handlar om olika fall där hyresgästen bryter mot hyresavtalet eller mot någon annan regel på ett sådant sätt att hyresrätten förverkas. Detta öppnar en möjlighet för hyresvärden att genast avveckla hyresavtalet.

Avflyttning

 • Avflyttning

  Avsnittet anger vilka regler som gäller när den som hyr en lokal flyttar infrån denna. Viktiga frågor är tidpunkten för att flytta och skicket i lokalen när den lämnas åter.

Preskription

 • Preskription

  Här finns en kort påminnelse om att en hyresgäst eller en hyresvärd som vill framställa krav på sin motpart måste göra det inom en viss tid efter att hyresgästen flyttat ut.

Konkurs

 • Konkurs

  Här kan du läsa mer om de krångliga regler som gäller när en hyresgäst eller en hyresvärd går i konkurs.