Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Offentlig upphandling

Allmänt om offentlig upphandling

Vem får delta?

 • Vem får delta?

  Avsnittet handlar om vilka aktörer som får delta i en offentlig upphandling och vilka möjligheter det finns att utesluta en leverantör från en sådan.

Olika regler för upphandlingar av olika värden eller av olika slag

Översikt över momenten i en upphandling

Ramavtal

 • Ramavtal

  Här kan du läsa mera om reglerna om ramavtal i lagen om offentlig upphandling.

Förfrågningsunderlaget

 • Förfrågningsunderlaget

  Avsnittet handlar om förfrågningsunderlaget som är det dokument som sätter ramarna och villkoren för upphandlingen. Här berörs också vissa särskilda frågor som ofta återkommer vid upprättande av förfrågningsunderlag.

Annonsering

 • Annonsering

  Vid offentlig upphandling finns i regel ett krav på annonsering. Här följer en kort redogörelse för reglerna.

Kommunikation, information och dokumentation

Tilldelning av kontrakt

 • Tilldelning av kontrakt

  Avsnittet handlar om principen för tilldelning av kontrakt vid den offentliga upphandlingen.

Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillsyn, överprövning och skadestånd