Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Konkurrens

Introduktion

Marknad

Konkurrensbegränsande samarbete

Tillåtna samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Vad händer om ett företag bryter mot konkurrenslagen?

Sammanfattning

Ny lagstiftning

  • Den nya konkurrenslagen – analys

    Den 1 november 2008 trädde den nya konkurrenslagen i kraft. Den nya lagen genomsyras av lagstiftarens ambition att effektivisera kartellbekämpningen. Bl.a. införs regler om näringsförbud samtidigt som bötesreglerna skärps. Det blir vidare möjligt för företag att få till stånd en förlikning med...