Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Betalning

Inledning

Fakturan

Stämning

Dröjsmålsränta

Orderbekräftelse

Avtal

Skaffa information om kunden

Äganderättsförbehåll och andra säkerheter

Påminnelse

Kravbrev, inkasso och betalningsföreläggande

Brev från advokat

Konkursanmaning

Betalningsanmärkning

  • Betalningsanmärkning

    Den som inte betalar sina skulder i tid kan råka ut för en betalningsanmärkning. Här berättar vi om vilka regler som gäller.