Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Varning

  • JPP11 Varning - till anställd (pdf)

    En uppsägning av personliga skäl ska enligt lagen om anställningsskydd ha sakliga skäl för att vara giltig. I begreppet sakliga skäl ligger att den anställde medvetet har brutit mot någon av de skyldigheter som anställningen medför. Misskötseln har också inneburit någon form av skada för...