Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Personalen

Anställningsavtal

Avskedande

 • JPP06 Avskedande - underrättelse (pdf)

  Avskedande innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS). Enligt 30 § LAS ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om avskedandet minst en vecka i...

 • JPP07 Avskedande – besked

  Avskedande innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS). Enligt 30 § LAS ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om avskedandet minst en vecka...

Erinran

Kallelser

Provanställning

Sjukförsäkran

Tjänstgöringsintyg

Upphörande tidsbegränsad anställning

 • JPP08 Tidsbegränsad anställning - upphörande (pdf)

  Enligt lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, kan en anställning tidsbegränsas i vissa fall. Arbetsgivaren ska skriftligen informera arbetstagaren om anställningsvillkoren. Vanligen upphör tidsbegränsade anställningar när arbetet är klart eller när den angivna anställningstiden har gått...

Uppsägning

Varning

 • JPP11 Varning - till anställd (pdf)

  En uppsägning av personliga skäl ska enligt lagen om anställningsskydd ha sakliga skäl för att vara giltig. I begreppet sakliga skäl ligger att den anställde medvetet har brutit mot någon av de skyldigheter som anställningen medför. Misskötseln har också inneburit någon form av skada för...